Aldersgrenser

Medietilsynet set aldersgrensene på film som skal visast på kino i Noreg.
Her finn du oversikta til Medietilsynet.
Barnebillettar gjeld til og med 14 år.
Vi sel ikkje barnebillettar på framsyningar som startar etter kl. 19.00

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/aldersgrenser/