A Quiet Place

Grøssar med Emily Blunt og John Krasinski.

Vesen som vert tiltrekte av lyd har utrydda ein stor del av menneskeslekta. Ein familie på fire gøymer seg på ein gard der dei kommuniserer med kvarandre berre via teiknspråk. Men mora er gravid med eit nytt barn, og kvar minste lyd vil bety slutten for dei alle.

_
_
_