Deadpool 2

“Smart ass” møter “bad ass”.

Etter å ha overlevd eit nesten fatalt okseåtak, slit ein vansira kafeteriakokk (Wade Wilson) med å oppfylle draumen sin om å verte Mayberrys hottaste bartender, samtidig som han må lære seg å takle det at han har mista smakssansen sin. I forsøket på å finne att livsgnisten må Wade kjempe mot ninjaer, yakuzaen og ein flokk seksuelt aggresive villhundar medan han reiser rundt i verda for å oppdage viktigheita av familie, venskap og smak. Han må finne smaken på eventyr og fortene den ettertrakta kaffekrustittelen “Verdas beste elskar”.

_
_
_