Death Wish

Ein veloppdragen far vert forvandla til ein drapsmaskin etter at familien hans har blitt rive vekk frå kvarandre gjennom valdelege handlingar.

Kirurgen Paul Kersey (Bruce Willis) opplever  valden og kriminaliteten i byen berre innanfor sjukehusdørene, heilt til kona og dottera hans på universitet, vert utsett for overgrep i deira eigen heim. Paul ønskjer å hemne seg på gjerningsmannen, og oppnå rettferd. Den anonyme kriminalitetsbekjemparen skapar merksemd rundt i media, og folket i byen lurer på om denne dødelege hemnaren er ein reddande engel eller ein fare for menneskeslekta.

_
_
_