Den 12. mann

Troms 1943. Tolv sabotørar på ei fiskeskøyte vert overraska av tyske soldatar.

Elleve mann blir torturerte og drepne, berre den tolvte klarar å sleppe unna. Skoten i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flyktar Jan Baalsrud ut i den nådelause, nordnorske vinteren med Gestapo i hælane - heilt uvitande om at hans ukuelege vilje til å overleve snart vil gjere han til eit symbol for den norske motstandsrørsla. Eit symbol menneska han møter er villige til å døy for.

Jan Baalsruds to månader lange flukt vert framleis rekna som ei av dei mest utrulege overlevingshistoriane frå andre verdskrigen.

_
_
_