Ready Player One

I år 2045 er verda ein hard stad å leve. Den einaste gongen Wade Watts verkeleg kjenner seg levande, er når han flyg til OASIS, eit omsluttande virtuelt univers der mesteparten av menneska oppheld seg. I videospelet OASIS kan ein gå kvar som helst, gjere noko, vere nokon - dei einaste grensene er eigen fantasi.

 

Når skaparen av Oasis døyr, legg han att ein video som utfordrar alle Oasis-spelarar til å finne eit “påskeegg”, som vil gje finnaren heile formuen hans. Wade Watts finn den første leietråden og startar racet….

 

Manus Warner Bros og regissør Steven Spielberg.

_
_
_