Winchester - House of Ghosts

Basert på verkelege hendingar?

Sara Winchester vert spela av Helen Mirren. Sarah er ei eksentrisk eldre dame som har aksjemajoriteten i Winchester Repeating Arms, ein våpenleverandør. Ho bygger stadig på det gigantiske huset sitt, og meiner ho er heimsøkt av alle dei som er drept av riflene frå firmaet hennar.

_
_
_