Vi har stengt!

Samfunnshuset i Volda skal gjennom ei omfattande ombygging som, etter planen, startar 1. november 2023 og sluttførast seinast 1. august 2024. Etter overlevering startar prosessen med å få på plass det som høyrer ein kino til; alt frå stolar og amfi, til kinokiosk og kinoteknisk utstyr. Volda Filmteater har som mål å opne dørene før jula 2024.

Me sjåast!